Rekonštrukcie mostov a komunikácií

Naša spoločnosť sa venuje výstavbe jednoduchých mostov a rekonštrukcii ciest, mostov, chodníkov Disponujeme najnovšími technológiami na rekonštrukcie ciest a mostov. Máme za sebou referencie z oblasti rekonštrukcie mostov, podkladových častí ciest, stabilizácií ciest, oporných múrov, spevnených plôch.

VÝSTAVBA A OPRAVA MOSTOV

  • realizácia poddodávok pri výstavbe mostných objektov
  • opravy mostných objektov vrátane výmeny ložísk, opravy izolácie, mostných záverov a ríms
  • realizácia izolácie mostoviek
  • regulácia tokov súvisiacich s výstavbou mostov
  • výstavba rúrových a rámových priepustov

VÝSTAVBA A OPRAVA CIEST

  • realizácia poddodávok ciest s krytom, betónovým (panelovým)
  • realizácia poddodávok na výmene a oprave konštrukčných vrstiev vozoviek
  • výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov