PREFA Trebišov

Ponúkame certifikované železobetónové prefabrikáty vyrobené v našej prevádzke:

  • Železobetónové skelety
  • Rámové priepusty
  • Cestné panely
  • Oporné steny tvaru L, T
  • Plné dosky
  • Šachty
  • Atypické betónové výrobky

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty