Projekt EU - Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti ARMSTAV, s.r.o., prostredníctvom prvkov inteligentných riešení

Stavebná činnosť

Spoločnosť Armstav ponúka širokú škálu stavebných a betonárských prác, výstavbu rodinných domov, rekonštrukciu mostov spolu s dodávkou potrebných materiálov.

Realizácia rodinných domov

Výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces. Pre mnohých je to jedno z najvážnejších rozhodnutí, ktoré Vás bude sprevádzať počas ďalšieho života.

• zobraziť viac
 

Špecializované betonárske práce

Ponúkame širokú škálu betonárskych prác a dodávok podľa požiadaviek objednávateľa.

• zobraziť viac
 

Rekonštrukcie mostov a komunikácií

Naša spoločnosť sa venuje výstavbe jednoduchých mostov a rekonštrukcii ciest, mostov, chodníkov Disponujeme najnovšími technológiami na rekonštrukcie ciest a mostov. Máme za sebou referencie z oblasti rekonštrukcie mostov, podkladových častí ciest, stabilizácií ciest, oporných múrov, spevnených plôch.

• zobraziť viac
 

Naša spoločnosť

Spoločnosť ARMSTAV, s.r.o. vznikla v roku 2011 a jej hlavnou náplňou je dodávka špecializovaných stavebných prác, betonárskych prác, rekonštrukcie mostov, výstavba rodinných domov, oporných a protihlukových stien. Taktiež ponúkame výrobu betónových prefabrikátov, strihanie a ohýbanie betonárskej výstuže a výrobu armokošov.
Naším cieľom vždy bol, je a bude spokojný zákazník, čo chceme dosiahnuť kvalitnými službami a výrobkami za primeranú cenu.