Realizácia rodinných domov

Výstavba rodinného domu je zložitý a náročný proces. Pre mnohých je to jedno z najvážnejších rozhodnutí, ktoré Vás bude sprevádzať počas ďalšieho života.

Každý stavebník má na výber z možností postaviť svoju stavbu tromi spôsobmi:

  • svojpomocne,
  • čiastočnou kombináciou svojpomocnej výstavby s dielčími subdodávkami
  • zadaním realizácie stavby firme, ktorá dodá stavbu na kľúč (hrubú., resp. celú stavbu).

Naša spoločnosť ponúka stavebníkom možnosť spolupráce formou dielčích subdodávok, alebo dodávku kompletnej hrubej stavby. Práce realizujeme pracovníkmi s dlhodobými skúsenosťami v obore.